InnovaTMBesöksräknare och Besöksräknare Lite InnovaTM Fordonsräknare InnovaTM Passagerarräknare InnovaTM Flöde InnovaTM Zon

InnovaTM Besöksräknare räknar personer som passerar en viss punkt. Våra trådlösa diskreta sensorer kan monteras i tak eller på vägg där de i realtid räknar de personer som passerar och givetvis också i vilken riktning de går.

Besöksräknaren hjälper dig att utveckla och förbättra din verksamhet genom att exempelvis mäta hur många av dina besökare som faktiskt handlar något. Du kan även använda mätresultaten till att planera öppettider och bemanning.
Läs mer om InnovaTM Besöksräknare här!
Läs mer om InnovaTM Besöksräknare Lite här!

InnovaTM Fordonsräknare räknar fordon, både inomhus och utomhus. Parkeringsgarage, utomhusparkeringar, vägar eller återvinningsstationer. Våra sensorer är trådlösa och mycket flexibla i sina monteringsmöjligheter. Sensorerna räknar inte bara antalet utan ser också vilken i vilken riktning ett fordon passerar.

Du har också möjlighet att räkna olika fordonstyper, exempelvis kan InnovaTM se skillnad mellan personbilar, lastbilar och cyklar.
Läs mer om InnovaTM Fordonsräknare här!

InnovaTM Passagerarräknare räknar passagerare som stiger ombord på en buss, ett tåg eller exempelvis en färja. Sensorerna är givetvis trådlösa, diskreta och mycket flexibla i sina monteringsmöjligheter.
Läs mer om InnovaTM Passagerarräknare här!

InnovaTM Flöde räknar flöden mellan olika sensorer där unika individer spåras mellan grupper av sensorer. Mät vilka rutter personer tar genom ett varuhus eller en galleria eller vilka rutter cyklister väljer. InnovaTM Flöde är en påbyggnadsprodukt till InnovaTM Besöksräknare och InnovaTM Cykelräknare.
Läs mer om InnovaTM Flöde här!

InnovaTM Zon räknar antalet personer eller fordon inom ett visst område. Du kan mäta kölängd, maxkapacitet eller hur många som står framför en viss reklamskylt.

Allt detta sker i realtid och du enkelt se statistiken via en vanlig webläsare, InnovaTM Zon är en påbyggnadsprodukt till InnovaTM Besöksräknare och InnovaTM Fordonsräknare.
Läs mer om InnovaTM Zon här!